Teme

OPIS TEMA ZA PREDAVANJA I RADIONICE:

1. Srce lidera

Lideri ostvaruju rezultate jer imaju sposobnost da motivišu druge ljude i podignu opšti nivo saradnje. Da bi mogao da ostvari te ciljeve, lider mora biti pouzdan, poštovan i osoba od integriteta. Ti kvaliteti su uvek vezani za srce. Što duže lider vodi, to bolje tim vidi vrline i mane njegovog karaktera. Lideri koji postavljaju dugoročne ciljeve i imaju želju da ostvare dugoročni uticaj moraju obratiti pažnju na svoje srce i razviti karakter koji zaista zavređuje tuđe poštovanje. Što se više bude udubljivao u ovo, lider će više napredovati. Govornik će izložiti lični stav o relevantnosti hrišćanskih principa za lidere i o tome kako oni pomažu u razvijanju karaktera koji je potreban u današnje vreme.

2. Razvoj ljudi – PIPELINE LEADERSHIP

„Kanali liderstva“ predstavljaju model za razvoj lidera u okviru firme ili organizacije. Model kanala polazi od činjenice da u svakoj organizacionoj strukturi postoje „prolazi“ ili „prelazi“ koji definišu lidersku putanju jedne osobe. Od njene sposobnosti da se uspešno kreće kroz te prelaze zavisi njen kapacitet da bude lider na višim nivoima u organizaciji. Na svakom od prelaza postoji novi skup „vrednosti“, „veština“ i načina „korišćenja tj. upravljanja vremenom“ koje morate da savladate da biste bili uspešni na sledećem nivou rukovođenja. Pored toga, proučićemo pet elemenata ličnog razvoja s akcentom na njihovoj primeni u sopstvenom razvoju ili razvoju osoba kojima rukovodite.

3. Javni nastup

Veštine javnog nastupa omogućavaju nam da na jasan i precizan način predstavimo sebe, ideju, cilj ili proizvod. To umeće nije važno samo političarima, menadžerima, prodavcima i onima koji rade u medijima. Ovladavanje tim znanjima i veštinama pomoći će i studentima da dođu do bolje ocene, onima koji traže posao da dobiju prednost nad ostalim kandidatima, koristiće svima da u raznovrsnim životnim situacijama pokažu najbolje što imaju i dobiju najbolje za sebe. Veština govorništva i javnog nastupa izdvojiće vas od proseka, čime ćete sebi otvoriti brojne nove mogućnosti. Svega 1% ljudi rodi se sa darom harizmatičnog govorništva. Za sve ostale dobra vest je da se on može naučiti. Takve prilike ne bi trebalo propustiti, kako vam i mnoge druge bitne stvari ne bi promakle.

4. DISC test – Ličnost kao ključ stvaranja uspešnog lidera

Danas je opšte poznata činjenica da ključ poslovnog uspeha nije stručno znanje, već sposobnost da sarađujemo sa drugima. U ovim predavanjima ćemo vam dati priliku da i sami testirate svoju ličnost i stil ponašanja. Definisaćemo osnovne tipove ponašanja i njihove tipične karakteristike da biste bolje shvatili zašto se ponašate tako kako se ponašate. Razgovaraćemo i o tome kako da bolje shvatimo one oko nas, koliko su različiti i kako te razlike utiču na međuljudske odnose. Naučićete i kako da posmatranjem ponašanja utvrdite kakva je neko osoba.

5. Prokrastinacija kao kradljivac napretka

Prokrastinacija ili odlaganje, u nekim slučajevima može imati svoje prednosti u vidu očuvanja sopstvenih kapaciteta u trenutku kada nismo spremni da se suočimo sa obavezama i odlukama. Međutim, u većoj meri prokrastinacija nam krade vreme i lični razvoj, sprečavajući nas da prevazilaženjem obaveza i donošenjem odluka koje nam nisu prijatne, spoznamo nove delove sebe i u skladu sa njima učinimo korak više ka našem završnom cilju. Radionica «Prkrastinacija kao kradljivac napretka» uvodi u temu prokrastinacije, predstavlja koji se razlozi kriju iza nje i kako prekinuti začarani krug zarad postizanja svog potencijala.

6. Emocionalna pismenost i asertivna komunikacija

Trening ima za cilj da podstakne samopouzdanje kod budućih lidera, da usavrši njihove komunikacione veštine, kao i da trenirani subjekti nauče nešto više o emocijama kako bi umeli da upravljaju u situacijama koje su emocionalno teške.

7. Upravljanje vremenom

Uspešnost svakog lidera zavisi i od njegovog umeća da upravlja najdragocenijim resursom − vremenom. Upravljanje vremenom je veština koja uspešne pojedince i organizacije razlikuje od neuspešnih. Vreme je jedini resurs koji je svima jednako dostupan. Vreme se ne može proizvesti, vreme je neobnovljivi resurs, vreme je neelastično, vreme je merljivo, vreme je nezamenljivo, vreme je novac. Vreme je takođe, verni partner svakog uspešnog lidera. Cilj treninga „Uspešno upravljanje vremenom“ je da polaznici nauče da definišu ličnu viziju i ciljeve, da odrede lične prioritete, izrade plan aktivnosti, koriste godišnje, mesečne, dnevne planove, koriste neke od alata za upravljanje vremenom, da uvide šta im bespotrebno oduzima vreme, da uspešno rukovode tuđim vremenom i još ponešto.

8. Vizija liderstva

Ljudska bića imaju sposobnost da rastu, da se menjaju i razvijaju. Potencijal jedne osobe nije predodređen, već svako može da ga poveća. Razlog iz kog veći broj ljudi ne postane efektan lider nije to što nemaju potencijal, već se češće dešava da ljudi ne znaju kako da razviju svoj liderski potencijal, ili pak nisu voljni da urade stvari neophodne da bi se postao efektan lider. „Vizija liderstva“ definiše šta je liderstvo i predstavlja četiri nivoa razvoja koje može da prolazi svako ko želi da poveća svoje liderske veštine.

9. Određivanje  pravca

Ako mislite da vodite, ali ne vidite nikoga ko Vas sledi, onda ne vodite, već samo šetate. Vođe određuju pravac na takav način da drugi ne samo što mogu da ih prate, već to i žele. Ovde cemo predstaviti tri važne karakteristike dobrog pravca: on je jasan, primamljiv i takav da ljudi mogu „da ga dele“. Takođe ćemo proučiti veštinu koordinisanja ljudi oko vašeg cilja, odnosno usmeravanjem svih ljudi ka istom cilju. Tri navedene karakteristike i koordinacija mogu zajedno doprineti stvaraju sinergije, koja, ako ste u staju da je ostvarite, donosi značajne rezultate u vašem vođstvu.

10. Projektni menadžment u funkciji razvoja društva

Trening ima za cilj da buduće lidere u našem društvu, putem predavanja i  interaktinih vežbi, upozna sa konceptom upravljanja projektnim ciklusom, kao i osnovnim fazama u okviru projektnog ciklusa. Kroz rad u malim grupama polaznici će imati zadatak da, uz pomoć moderatora, identifikuju probleme u svom okruženju i kroz osmišljavanje određenih projektnih ideja predlože akcije manjeg obima koje bi imale za cilj podsticanje razvoja lokalne zajednice i društvenog aktivizma mladih. Korišćenjem alatki kao što su SWOT analiza, „drvo problema“ i „drvo ciljeva“ podstaći će se detaljnija analizira problema lokalnih zajednica, da bi se potom kroz kreativan rad osmislila rešenja za identifikovane probleme. Ovaj trening ima za cilj da podstakne mlade, kao buduće nosioce našeg društva, da preuzmu aktivnu ulogu u razvoju svojih lokalnih zajednica i na taj način doprinesu razvoju svojih liderskih veština.

11. Formulisanje strategije

Lideri su često opisivani kao oni koji vide dalje i više od ostalih. Često mogu da zamisle plemenit cilj i vredan rezultat. Međutim, da bi organizacija napredovala ka tom cilju, uvek mora da postoji jasan plan. Svi moraju da znaju KAKO će cilj biti ispunjen. Tim mora da vidi korake jasno kao i sam lider. Prikazaćemo jedan pristup kreiranja jasne strategije koji uključuje sve u timu. Takođe ćemo se baviti time kako lider mora da bude model i primer za izvršenje plana.

12. Uticaj liderstva

13. Plan ličnog razvoja