O projektu

Samo za studente iz Novog Sada

Liderstvo je sinonim za promene

Mladi predstavljaju buduće nosioce našeg društva, a budućnost društva zavisi od njihovih vrednosnih odabira.

Program „Fokus na novim liderima“ održava se treću godinu za redom. Fokus je na razvijanju karakternih osobina studenata kao ključnog faktora za kvalitetno liderstvo, usmeravanju ka pravim vrednostima koje utiču na formiranje integriteta i obuci u veštinama koje su neophodne za svakog mladog lidera. Takodje ovaj trening ima za cilj da podstakne mlade, kao buduće nosioce našeg društva, da preuzmu aktivnu ulogu u razvoju svojih lokalnih zajednica i na taj način doprinesu razvoju svojih liderskih veština.

Teorijski deo: 6. – 27 mart 2015, 10 dana, 15 tema, 9 predavača, 50 – 60 sati obuke
Praktični deo: April i Maj 2015 - “Ljubav u akciji” projekti. Polaznici projekta prave plan i satnicu
Lični rad: Maj – Jun 2015 - koučing sa stručnim osobama (po izboru)
Sertifikat o završenoj obuci

Prijava traje do 28. Februara 2015. Broj mesta je ograničen i brzo se popunjava, prijavite se na vreme.
PRIJAVA za projekat OVDE.

Predavači koji su angažovani na projektu su profesionalci iz Srbije i inostranstva (psiholozi/psihoterapeuti/edukatori; ekonomisti; PR menadžeri; menadžeri; ljudi iz sveta biznisa i koučinga) O predavačima OVDE

Teme za predavanja i radionice: Karakter i integritet, Srce lidera, Razlika između lidera i menadžera, Emocionalna pismenost, Javni nastup, Prokrasinacija – odlaganje obaveza, DISC test, Upravljanje vremenom, Plan ličnog razvoja, Projektni menandzment…Više o temama OVDE

Pored teorijskog dela organizuje se i praktičan rad (u malim grupama), koji je usmeren na osmišljavanje i realizaciju projekata za svoju lokalnu zajednicu, s ciljem podsticaja razvoja društvai promociju pravih vrednosti. Više o akcijama OVDE 

Participacija za projekat “Fokus na novim liderima” sa specijalnim popustom za studente iznosi 5000 din i uključuje sva predavanja i radionice, materijal za rad i skripte, osveženje na predavanjima, ručak vikendom kao i individualni koučing.
Studenti koji nisu u mogućnosti da plate ovu participaciju, a želeli bi da budu deo ovog projekta, neka to naznače u prijavi i potrudićemo se da obezbedimo više rata za uplatu. Kontaktiraćemo sa svim prijavljenim kandidatima i pozvaćemo ih na kratak intervju. Nakon intervjua odabraćemo 20 studenata koji će pohađati obuku i biti deo projekta „Fokus na novim liderima.

Teorijski deo u martu 2015

kalendar